„Eurolekcje”

W dniach 20 oraz 27 listopada został w naszej szkole zorganizowany cykl wykładów pod nazwą „Eurolekcje”. Zajęcia pod nazwą „Eurowolontariat”, „Eurostudia” oraz „Europraca” poświęcone były mobilności młodych ludzi w Europie. Z kolei spotkanie pod nazwą „Euroszanse” pokazywało jak korzystać z unijnych funduszy młodzieżowych. Jedną z inicjatyw struktur europejskich jest placówka o nazwie „Eurodesk”. Organizacja ta ma kilka punktów na terenie naszego kraju i zajmuje się m.in. propagowaniem projektów proeuropejskich skierowanych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów. Zajęcia zostały poprowadzone przez konsultanta z Eurodesku Pana Adama Kunikowskiego oraz zaproszoną do szkoły studentkę z Hiszpanii – Panią Elenę. W spotkaniach wzięły udział klasy 2TI, 2TF oraz 4EL. Szczególne zainteresowanie wśród młodzieży wzbudziły programy partnerskie dla współpracy szkół z różnych krajów UE, jak np. Comenius, Erasmus, a także Grundvig. Po potkaniu uczniowie stwierdzili, że bardzo ciekawie byłoby wziąć udział projekcie Comenius. Niewykluczone, że szkoła przystąpi do niego w przyszłości.

ff9bdcf7f6893b56a5302f67e428f3bc