KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

MiesiącTerminForma realizacji
LIPIEC Rekrutacja do klas pierwszych
WRZESIEŃ

04.09.2023

15.09.2023

18.09.2023

30.09.2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego- apel

Termin ostateczny składania deklaracji z egzaminu zawodowego

Spotkanie z rodzicami wszystkich klas

Termin na złożenie deklaracji maturalnych

PAŹDZIERNIK13.10.2023Dzień Edukacji Narodowej - apel Ślubowanie klas pierwszych
GRUDZIEŃ

11.12.2023

15.12.2023

23 - 31.12.2023

Oceny proponowane za I semestr
Zebrania z rodzicami wszystkich klas i poinformowanie o zagrożeniach

Ostateczne oceny semestralne

Zimowa przerwa świąteczna

STYCZEŃ

10 i 11.01.2024

09.01. – 20.01.2024

26.01.2024

Egzaminy zawodowe - dwa dni wolne od zajęć dydaktycznych

Egzaminy zawodowe – sesja zimowa

Studniówka

LUTY

7.02.2024

12 – 25.02.2024

od 29.02.2024 do 27.03.2024

Ostateczny termin na ewentualne zmiany w deklaracji maturalnej
Termin składania deklaracji z egzaminu zawodowego na sesję letnią

Ferie zimowe

Praktyki zawodowe klasy czwarte

MARZEC

18.03.2024

28.03 – 02.04.2024

Spotkanie rodziców klas I - IV

Wiosenna przerwa świąteczna

KWIECIEŃ

13.04.2024

15.04.2024

19.04.2024

26.04.2024

Drzwi Otwarte – promocja szkoły

Spotkanie rodziców klas V

Ostateczne oceny w klasach maturalnych

Apel – zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

MAJ

02.05.2024

07,08,09,10,13.05.2024

od 06.05.2024 do 03.06.2024

07-24.05.2024

31.05.2024

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Część pisemna egzaminu maturalnego dni wolne od zajęć dydaktycznych

Praktyki zawodowe klasy trzecie

Egzaminy maturalne

Wolny za odpracowany dzień 13.04.2024 Drzwi otwarte

CZERWIEC

03.06.2024

04 – 05.06. 2024

14.06.2024

21.06.2024

Zebrania z rodzicami (oceny proponowane)

Dni wolne od zajęć dydaktycznych – egzaminy zawodowe

Ostateczne oceny klasyfikacyjne klas I – IV

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

Najnowsze informacje

Uczniowie
pawel

Wycieczka klasy 3 TI

12 kwietnia 2024 roku klasa 3 TI pod opieką wychowawcy klasy Pana Mariusza Rakowicza oraz Pani psycholog Wiolety Wysocińskiej uczestniczyli w wycieczce do „Niewidzialnego Świata”.

WIęcej »