Przedstawianie siebie i innych

Zasady kłaniania się:

 • mężczyzna kłania się kobiecie
 • młodszy starszemu
 • pracownik- przełożonemu
 • idący- stojącemu
 • wchodzący- już obecnym
 • jadący samochodem- idącemu pieszo

 

Reguła jest, że rękę do powitania wyciągają:

 • kobieta do mężczyzny
 • starszy do młodszego
 • przełożony do podwładnego
 • mężczyzna przed podaniem ręki na ulicy powinien zdjąć rękawiczkę (kobiety nie mają takiego obowiązku)

 

Najczęstsze uchybienia przy powitaniu:

 • wyciąganie ręki przez stół
 • energiczne potrząsanie
 • podawanie ręki od niechcenia
 • nie zawsze wyciągnięta do powitania kobieca dłoń jest dłonią oczekującą na pocałunek. (Mężczyzna powinien w porę zrozumieć intencje kobiety i nie rzucać się do całowania dłoni, którą ona rozpaczliwie chce utrzymać na wysokości bioder.)

 

Podajemy rękę na powitanie i pożegnanie, a także podczas składania gratulacji, kondolencji, kiedy się z kimś solidaryzujemy albo godzimy. W takich sytuacjach ludzie nie tylko ściskają swe dłonie, ale także patrzą sobie w oczy.

 

My się jeszcze nie znamy, czyli o przedstawianiu  samych siebie i innych

Z poznawaniem nowych ludzi, wejściem w nowe towarzystwo związana jest potrzeba przedstawienia się. W grupach Waszych rówieśników nie ma problemu – podajecie swoje imię, czasem „ksywę” (najczęściej wszyscy równocześnie i bardzo głośno) i już są „sami swoi”. Gorzej, jeśli ktoś z takimi nawykami nagle znajdzie się w towarzystwie osób dorosłych, dbających o przestrzeganie dobrych manier. wtedy najłatwiej o gafę. Tymczasem wystarczy zapamiętać kilka prostych i logicznych zasad,

Przedstawia się zawsze osoba mniej ważna osobie ważniejszej, czyli:

młodszy –  starszemu,

mężczyzna – kobiecie,

podwładny – przełożonemu,

gospodarz – gościowi… itd.

Na większym przyjęciu czy imprezie nie musimy przedstawiać się wszystkim uczestnikom, poprzestajemy na osobach, z którymi już nawiązaliśmy kontakt, zostaliśmy obok siebie posadzeni, zamieniliśmy parę słów. Podajemy wyraźnie swoje imię i nazwisko.. Warto dodać krótką informację o sobie: nazywam się Jan Nowak, jestem bratem pana młodego. W sytuacjach bardziej eleganckich radzi się poprzedzić prezentację zwrotem: pozwoli Pani, że się przedstawię lub: my się jeszcze nie znamy… Oczywiście po przedstawieniu się nie wyciągamy ręki na powitanie, czekamy, aż osoba ważniejsza zechce nam ją podać. Natomiast nie zapominamy o uśmiechu i patrzeniu w oczy rozmówcy.

Jak wygląda sytuacja, gdy powinniśmy przedstawić kogoś komuś? Obowiązuje ta sama kolejność: osobę mniej ważną przedstawiamy osobie ważniejszej: Panie profesorze, to jest Michał, mój kolega z podwórka. A to profesor Jan Iksiński, który nas uczy matematyki. Ważne i praktyczne: oprócz nazwiska dodajemy krótką informację o osobach, które ze sobą poznajemy – to ułatwi zarówno zapamiętanie imienia czy nazwiska, jak i rozpoczęcie dalszej rozmowy. Pamiętajmy też: podajemy imię lub imię i nazwisko (w takiej kolejności), nigdy – samo nazwisko, w naszym kręgu kulturowym jest to traktowane jako nietakt.  W środowisku młodzieżowym można rozpocząć od zwrotu: poznajcie się, po którym obce osoby przedstawiają się same.  W sytuacjach bardziej oficjalnych unikajmy tego sposobu – może świadczyć o tym, że sami nie znamy osób, które sobie przedstawiamy.

 

(opracowała klasa IV EL)

Najnowsze informacje

Uczniowie
Paweł Maślarz

Wycieczka klasy 2 TS

W poniedziałek  10 czerwca uczniowie  klasy 2TS pod opieką  p. Katarzyny Kolan oraz p. Joanny Mizuro udali się na wycieczkę do NIEWIDZIALNEGO ŚWIATA w Lesznie.

WIęcej »
Uczniowie
Paweł Maślarz

Wycieczka zawodoznawcza 1TO

W ramach poszerzenia wiedzy o branży odzieżowej i fast fashion, uczennice klasy 1 TO pod opieką p. Joanny Przybyły i p. Elizy Warzyniak, odwiedziły wystawę

WIęcej »