Historia

1920 rok

Powstanie Państwowej Szkoły Hadlowo-Przemysłowej przy placu Dr Metziga w Lesznie, obejmującej wydziały handlowy i budowlany oraz Szkołę Dokształcająco-Zawodową. Dyrektorem utworzonej szkoły został Władysław Blarowski.

1938 rok

Magistrat Miasta Leszna przeznaczył Szkole Dokształcającej odrębny budynek przy Alejach Krasińskiego ( dawna Szkoła Żydowska ).

1946/1947 rok

Przemianowanie Szkoły Dokształcająco – Zawodowej na Publiczną Średnią Szkołę Zawodową ( dyrektor Stanisław Gilowski ) 1 lipca 1947 r. szkoła przeniesiona została do własnego gmachu przy placu Dr Metziga.

1951/1952 rok

Przemianowanie Publicznej Średniej Szkoły Zawodowej na 2-letnią Zasadniczą Szkołę Elektryczną ( dyrektor Zbigniew John ).

1963 rok

Oddanie do użytku nowych warsztatów szkolnych. W latach 1963 – 69 wprowadzono dokształcenia zawodowego nowe zawody ślusarz, tokarz, mechanik samochodowo -ciągnikowy, elektromonter, elektromechanik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych. (dyrektor Alojzy Konior)

1965 rok

Przeniesienie szkoły do nowego budynku przy ul. Narutowicza 74a. Powołanie Technikum Przemysłowo – Pedagogicznego przy Liceum Pedagogicznym (dyr Stefan Kokociński.)

1966 rok

Przeniesienie Technikum Przemysłowo Pedagogicznego do Zasadniczej Szkoły Zawodowej(dyr Alojzy Konior), a następnie przekształcenie w Pedagogiczną Szkołę Techniczną i Pedagogiczne Studium Techniczne.

1970 rok

Oddanie do użytku internatu szkolnego dla 250 uczniów.

1 stycznia 1973 rok

Powstanie Zespołu Szkół Zawodowych.

1 września 1977 rok

Otwarcie Policealnego Studium Zawodowego o kierunku: eksploatacja pojazdów samochodowych.

1 września 1978 rok

Otwarcie Technikum Mechanicznego o specjalności: budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń.

1 września 1984 rok

Zmiana nazwy szkoły na Zespół Szkół Technicznych oraz powołane zostaje Technikum Mechaniczno-Elektryczne na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej.

28 kwietnia 1989 rok

Zostaje oddany do użytku drugi budynek szkoły o 8 salach dydaktycznych. (dyrektor Kazimierz Werwiński)

1 września 1992 rok

Powołane zostaje Technikum Elektroniczne i Technikum Samochodowe (dyrektor Józef Lorych)

1 września 1997 rok

Oddano nowo wybudowany obiekt szkolny z 2-ma salami gimnastycznymi (96 x 18 i 24 x 18) i 8-ma salami dydaktycznymi, 6 szatni przy salach gimnastycznych oraz siłownię. Powołanie V Liceum Ogólnokształcącego.

18 października 2005 rok

Odbyła się uroczystość z okazji 40 lecia szkoły (dyrektor Henryk Ratajczyk)

6 października 2006 rok

Szkole nadano imię 55 Poznańskiego Pułku Piechoty oraz szkoła otrzymała sztandar (dyrektor Henryk Ratajczyk)

Najnowsze informacje

Uczniowie
Paweł Maślarz

Wycieczka klasy 2 TS

W poniedziałek  10 czerwca uczniowie  klasy 2TS pod opieką  p. Katarzyny Kolan oraz p. Joanny Mizuro udali się na wycieczkę do NIEWIDZIALNEGO ŚWIATA w Lesznie.

WIęcej »
Uczniowie
Paweł Maślarz

Wycieczka zawodoznawcza 1TO

W ramach poszerzenia wiedzy o branży odzieżowej i fast fashion, uczennice klasy 1 TO pod opieką p. Joanny Przybyły i p. Elizy Warzyniak, odwiedziły wystawę

WIęcej »