„XVI Bieg Gwiazdkowy ZST Leszno”

Organizator : ZST Leszno ul. Narutowicza 74 a, Urząd Miasta Leszna

Sponsorzy: Urząd Miasta Leszna, Rada Rodziców przy ZST, Bank Zachodni WBK, Bank BPH, Edengreen

Termin i miejsce : 18.12.2012 r. godz. 11.30 Polana Nadleśnictwa „Karczma Borowa”f9de735438124114e0a1546779f167fd

Dystans ok. 2000 m ( nawierzchnia – drogi leśne )

Kategoria :

dziewcząt      rocz. 1999 – 1996

dziewcząt      rocz. 1995– 1993

chłopców      rocz.  1999 – 1996

chłopców      rocz.  1995 – 1993

dodatkowa kategoria dla uczniów ZST Leszno

open – kobiety, mężczyźni

nauczycieli – kobiety, mężczyźni

W ramach biegu open- „BIEG ZA DYREKTOREM ZST”

Zgłoszenia : ZST Leszno 065 5299435 lub D.Górski 0603878610

Grup ( szkoły, kluby )   do dnia 14.12.2012 r.

Indywidualne: w dniu zawodów – polana „Karczma Borowa” w godz. 10.00 – 11.15.

Nagrody rzeczowe :

w kategoriach młodzieżowych za miejsca 1-5

w biegu open za miejsca 1-3

Zawodnicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie.

W sprawach spornych rozstrzyga organizator.