KONCEPCJA PRACY ZST-CKZiU w LESZNIE

współtworzona przez nauczycieli, uczniów i rodziców

ZAWODOWO SZKOLIMY TECHNIKÓW

  1. Posiadających rzetelną wiedzę i umiejętności zgodne z kierunkiem kształcenia
  2. Przygotowanych do studiowania
  3. Posługujących się językiem obcym, umożliwiającym komunikację na rynku pracy
  4. Potrafiących założyć i prowadzić własną firmę
  5. Podejmujących pracę w wybranym zawodzie
  6. Współpracujących ze środowiskiem lokalnym