Zakończenie roku szkolnego 2013/2014 dla klas IV

W dniu 25 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego klas IV, tym samym pożegnali oni mury szkoły, w których przez ostatnie 4 lata zdobywali wiedzę. Na początku apelu nastąpiło symboliczne przekazanie sztandaru. W dalszej części miały miejsce występy artystyczne. Na koniec wręczone zostały świadectwa, wyróżnienia, podziękowania oraz tradycyjne kwiaty dla Dyrekcji oraz wychowawców.


Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów w dalszej nauce, karierze, ale przede wszystkim zdania egzaminów maturalnych oraz zawodowych.