Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Narodowej w ZST w Lesznie połączone były ze Świętem Patrona – 55 Poznańskiego Pułku Piechoty – oraz uroczystym przyjęciem uczniów klas pierwszych  do społeczności szkolnej. Gośćmi pracowników szkoły oraz uczniów byli między innymi: Prezydent Miasta Leszna – pan Tomasz Malepszy, dowódca Garnizonu Leszno – pułkownik Mariusz Janikowski, zastępca komendanta jednostki Straży Pożarnej w Lesznie – starszy brygadier Maciej Zdęga oraz przewodnicząca Rady Rodziców – pani Justyna Przewoźna.

W słowach kierowanych do uczniów i nauczycieli goście szczególnie akcentowali znaczenie Zespołu Szkół Technicznych jako placówki edukacyjnej wpisanej od niemal 50 lat w pejzaż miasta i regionu. Podkreślali także ogromną rolę kształcenia we współczesnej rzeczywistości, która wymaga uczenia się przez całe życie.

Dyrektor szkoły – pani Renata Perek – w ciepłych słowach podziękowała swoim pracownikom za ich codzienny trud, a osobom, które w ostatnim roku szczególnie przyczyniły się do lepszego funkcjonowania i postrzegania szkoły, wręczyła nagrody.

Uczniowie oprócz życzeń i kwiatów przygotowali dla nauczycieli, pracowników szkoły i gości krótki koncert inspirowany motywami jesieni, podczas którego zaprezentowali swoje artystyczne talenty. Następnie przybliżono historię 55 Poznańskiego Pułku Piechoty oraz jego dowódców, a zwłaszcza Stefana Roweckiego – Grota i Władysława Wiecierzyńskiego. Kolejnym punktem uroczystości było uroczyste ślubowanie i pasowanie na uczniów Zespołu Szkół Technicznych, które przeprowadzono z wykorzystaniem elementów ceremoniału wojskowego. Uczniowie klas pierwszych otrzymali z tej okazji okolicznościowe akty, wręczone przez wychowawców, a ufundowane przez Radę Rodziców.

Warto podkreślić, że ZST w Lesznie to szkoła, w której tradycje patriotyczne i tradycyjne wartości akcentowane są wielokrotnie w ciągu roku – nie tylko w takich dniach, jak Dzień Edukacji czy święto Patrona.