Mikołajkowa dyskoteka międzyszkolna

Dnia 4 grudnia (czwartek), w leszczyńskim klubie Heaven odbędzie się dyskoteka Mikołajkowa dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Zabawa jest planowana na godziny 19.00-23.30. Ze względu na fakt, iż jest to szkolna impreza prosimy uczestników o zapoznanie się z jej regulaminem, który brzmi następująco:

  1. Zakaz palenia papierosów
  2. Całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających
  3. Wejście na dyskotekę jest jednorazowe – po jej opuszczeniu nie można wejść ponownie.
  4. Pamiętamy o stosowaniu się do zasad kultury osobistej podczas imprezy.
  5. Wstęp na dyskotekę tylko za okazaniem legitymacji szkolnej oraz, dla osób niepełnoletnich, przyniesieniem zgody od rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo w imprezie oraz na samodzielny powrót córki/syna do domu po wyjściu z imprezy.

Prosimy wszystkich niepełnoletnich chcących wziąć udział w dyskotece o skopiowanie poniższej treści zgody, jej wydrukowanie, wypełnienie oraz przyniesienie ze sobą na imprezę z podpisem rodzica/opiekuna prawnego.

Zgoda rodzica/opiekuna prawnego: tutaj