90 lat A. Koniora – życzenia

Dostojny Jubilacie!

Stając dzisiaj przed Panem – żywą historią tej szkoły i wielkim miłośnikiem historii – wielu z nas, a zwłaszcza młodzież wchodząca dopiero w dorosłe życie, z podziwem zadaje pytanie: jak sensownie wypełnić dany nam czas ?, jak sprawić, by coś po nas pozostało?, jak mimo upływu lat zachować „piękny umysł” i nieustannie twórczo z niego czerpać? (Takich pytań do Pana moglibyśmy, zresztą, kierować jeszcze wiele…)

Jeśli przyjrzeć się Pańskiej wędrówce przez życie, zwłaszcza jej ścieżkom związanym z pracą nauczycielską i pasją regionalisty, dostrzec można niewątpliwie, że sens naszej egzystencji ma jedno ze swych źródeł w wierze w ludzi. W swojej działalności zawodowej pokazał Pan, że wierzy zwłaszcza w młodych – w ich potencjał i zapał do działania. Bez tej wiary nie udałoby się Panu stworzyć jednej z najważniejszych szkół o profilu zawodowym w regionie – przecież już kolejne z pokoleń uczy się w leszczyńskim „Koniorze”! Tej szkole, naszej Szkole – i jej uczniom poświecił Pan z górą 20 lat swego życia.

Od dawna pochłania też Pana odkrywanie kultury naszego regionu, pielęgnowanie tradycji, ocalanie pamięci o przeszłości w jej lokalnym wymiarze. Na tych celach skupił się Pan, działając między innymi w Leszczyńskim Towarzystwie Kulturalnym, przyczyniając się do reaktywowania czasopisma „Przyjaciel Ludu”, organizując ponad 20 konferencji naukowych poświęconych popularyzowaniu wybitnych postaci związanych z Lesznem oraz ich dokonań. Wiele pracy i troski włożył Pan także w inicjatywy wydawnicze jako redaktor publikacji o tematyce regionalnej, między innymi „Słownika biograficznego Leszna”. Wszystko to sprawia, że jest Pan nieocenionym źródłem wiedzy o naszym mieście i dawnych (ale nie tylko) jego mieszkańcach. W tej konkurencji młodzi – nawet mając do dyspozycji nowoczesną technologię – mogą jedynie starać się godnie z Panem… przegrać!

Trzeba również podkreślić, że dokonawszy tak wielu ważnych rzeczy, pozostał Pan skromnym człowiekiem, który nie szuka rozgłosu i pozwala , by Jego dorobek mówił sam za siebie, bo sprawy naprawdę ważkie dokonują się w ciszy.

Dzisiaj, w dniu Pana 90. Urodzin, chcemy przede wszystkim podziękować za dotychczasowe dokonania oraz życzyć wielu sił potrzebnych do zrealizowania nieustannie podejmowanych przez Pana wyzwań. Niech towarzyszy Panu niezmiennie poznawcza pasja, przekazywana kolejnym pokoleniom regionalistów, a pogodny dystans do życia i jego spraw pozwoli docenić każdy dzień.