III Konferencja Młodych Naukowców ZST

W dniu 14 kwietnia 2015 r. odbyła się III Konferencja Młodych Naukowców ZST. Po kilkuletniej przerwie, udało się reaktywować sesję naukową, w której udział wzięli uczniowie technikum informatycznego. Na forum wystąpiło 11 uczniów, w 6 różnych tematach. Jako, że uczniowie kształcą się w zawodzie technik informatyk pojawiały się tematy z tej dziedziny, np.: „Pegasus – piksele dzieciństwa” (Natalia Wojtkowiak, Patryk Nowicki), „Gry komputerowe – postęp w grafice, kontrolery, konsole, sposoby animacji, wpływ na młodych ludzi” (Artur Górny, Stanisław Orcholski), „Historia gier komputerowych, czyli nowoczesna forma rozrywki” (Kamil Tomaszewski, Tomasz Woytkowiak). Pomimo, tego nie zabrakło również tematów z innych dziedzin technicznych, a także humanistycznych, np.: „Wystąpienia publiczne i inne formy przemawiania przed publicznością” (Janusz Przewoźny), „Sterowania karabinami pneumatycznymi przy użyciu układów MOSFET” (Krystian Jaubiak, Damian Sikorski), „Inteligentny dom” (Patryk Pabich, Leszek Ratajczak). Wszystkie wystąpienia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Warto też zaznaczyć, iż miały one charakter nie tylko wykładów, ale były to także pokazy i doświadczenia, gdzie młodzi naukowcy przedstawiali prawdziwe repliki broni z wykorzystaniem autentycznych elementów, budowali makiety inteligentnych domów sterowanych za pomocą telefonu komórkowego, czy też demonstrowali metody zachowania się przed publicznością oraz sposoby odbioru swoich prezentacji przez słuchaczy. Przeprowadzona konferencja była bardzo ciekawa i pouczająca. Z niecierpliwością będziemy czekać na jej kolejną edycję.