Konkurs matematyczno geograficzny

Dnia 29.05.15r. odbył się w naszej szkole konkurs matematyczno-geograficzny dla klas pierwszych technikum. Uczestniczyło w nim 34 uczniów z klas: I TOS, I TEI oraz I TLM.

Uczniowie mieli za zadanie:

– Obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza oraz roczną amplitudę temperatur w Suwałkach na podstawie danych statystycznych,

– Obliczyć współczynnik przyrostu naturalnego ludności Chin oraz faktyczną liczbę urodzeń i zgonów, a także wielkość przyrostu naturalnego mając daną stopę urodzeń i zgonów,

– Obliczyć wielkość plonów 2 ha podając wynik w decytonach,

– Obliczyć temperaturę powietrza na szczycie Kasprowego Wierchu mając podaną temperaturę powietrza w Zakopanym,

Zwycięzcą okazał się Maciej Skrzypczak – uczeń klasy I TLM.

 

Gratulujemy Opiekun Danuta Andrzejewska