Warsztat multimedialny dla dzieci

Kolejna grupa uczniów przyłączyła się do akcji „50 x dobro” – tym razem uczniowie klasy 2 TI – Paweł Guzek i Mateusz Stasik, oraz ich starsi koledzy z klasy 4 EL – Wojtek Matuszewski, Piotr Frąckowiak, Irek Górecki oraz Mikołaj Przybylak pomogli w organizacji „Warsztatów multimedialnych” dla dzieci. Czekamy na kolejne chętne osoby 🙂

W dniu 16 września o godzinie 16.00 zostały w naszej szkole zorganizowane warsztaty multimedialne. Jednym z głównych celów była integracja dzieci ze środowiskiem uczniowskim. Zajęcia prowadzone metodą warsztatową dają w tym przypadku możliwość wypracowania wspólnych wniosków, ale także uczą wychowania społecznego i pozwalają na właściwą organizację czasu oraz krzewią w młodych ludziach samodzielność. Dzięki odpowiednio przeprowadzonym działaniom młodzież uczy się nawiązywania dialogu oraz współpracy. Zaangażowanie uczniów naszej szkoły pozwoliło zorganizować warsztaty dla dzieci niepełnosprawnych. Bardzo ważnym aspektem staje się tutaj nauka odpowiedzialności za siebie oraz innych, gdzie młodzież z technikum pomagała młodszym kolegom i koleżankom w obsłudze komputera. Należy też zwrócić uwagę, że w tym miejscu kształtuje się umiejętność pracy w zespole, a w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych sytuacji twórcze rozwiązywanie problemów, kształtowanie gotowości podejmowania odpowiedzialnych decyzji i ich realizacja. Takie aktywizowanie społecznego życia, zwłaszcza z osobami wymagającymi szczególnej opieki, jest w dzisiejszym świecie bardzo istotna. Liczenie się z potrzebami innych, tolerancja
i gotowość do wzajemnej pomocy stają się dziś kluczowymi cechami dla przyszłych pokoleń.

Podczas warsztatów została przeprowadzona też krótka prelekcja na temat profilaktyki antywirusowej, w odniesieniu do sprzętu komputerowego oraz jego obsługi. Wyczulono młodych ludzi na zagrożenia z jakimi mogą spotkać się podczas obcowania
z komputerem i Internetem. Pokazano jaki skutek może przynieść złośliwe oprogramowanie oraz w jaki sposób należy się przed nim ustrzec.

Na koniec warsztatów każda osoba otrzymała Certyfikat uczestnictwa, a same dzieci, bardzo zadowolone z przebiegu spotkania, pytały kiedy zostanie zorganizowane następne.