Obchody Światowego Dnia Walki z HIV

W zawiązku z obchodami Światowego Dnia Walki z HIV w dniu 01.12.2015 w naszej szkole odbędzie się konkurs w którym uczniowie naszej szkoły będą wykonywali pracę plastyczną na zadany temat. W związku z realizację wyżej wymienionej imprezy proszę o wyłonienie z każdej klasy 3-osobowy zespół (każdy z zespołów proszony jest o wybranie spośród siebie kapitana drużyny), który weźmie udział w konkursie. Nagrodą za pierwsze miejsce jest dzień bez odpytywania i niezapowiedzianych kartkówek oraz nagroda niespodzianka 🙂

Każda drużyna proszona jest o przygotowanie sobie materiałów tekstowych na temat HIV/AIDS (bez zdjęć i plakatów) i przyniesienie ich w dniu 01.12.2015 do świetlicy szkolnej, gdzie będzie wykonywane przez drużyny zadanie konkursowe.

Uwaga !!!!

Kapitanowie drużyn proszeni są o przybycie na spotkanie organizacyjne w dniu 27.11. 2015 roku do sali C15 (część piwniczna) o godzinie 8.55 w celu omówienia przydzielonego uczestnikom zadania.