Młodzież ZST przeciwko cyberprzemocy

Czwartek 26 listopada br. był w naszej szkole dniem poświęconym cyberprzemocy. Młodzież miała możliwość uczestniczenia w warsztatach poświęconych różnym formom przemocy w sieci. Uczniowie przedyskutowali problem sekstingu i kreowania swojego wizerunku w sieci, zmierzyli się z językiem nienawiści w komentarzach i poznali losy nastolatków, którzy tego doświadczyli. Uczestnicy warsztatów ćwiczyli też zachowania asertywne.
W bibliotece zaś chętni uczniowie przygotowali plakaty o tematyce związanej z cyberprzemocą.
Partnerami szkoły w realizacji tego przedsięwzięcia były: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie , Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie i Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu.