Akademia Cisco – Cisco Networking Academy

W naszej szkole zostało uruchomiona Akademia Cisco – Cisco Networking Academy. Po zdobyciu odpowiednich uprawnień oraz odbyciu szeregu szkoleń skierowanych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych informatycznych, dwójka nauczycieli z naszej szkoła utworzyła filię akademii, której główna siedziba mieści się w Warszawie. Treść szkoleń prowadzonych w akademii dotyczy podstaw z zakresu sprzętu i oprogramowania komputerowego, a także bezpieczeństwa, sieci komputerowych oraz działań, którymi powinien odznaczać się odpowiedzialny i profesjonalny informatyk. Jest ona skierowana dla osób chcących zdobyć praktyczną wiedzę na temat działania szeroko pojętych urządzeń IT. Oprócz podstawowych działań, z którymi można spotkać się w branży IT, a którymi powinien umieć zajmować się informatyk, kurs został rozszerzony do urządzeń mobilnych (tablety, smartfony), a także do wirtualizacji po stronie klienta (wraz z tematyką bezpieczeństwa, tworzenia sieci i rozwiązywania problemów).
Po zakończonym kursie i uzyskaniu zaliczenia jego uczestnicy otrzymują zaświadczenia, wskazujące nie tylko na ich dobrą znajomość poruszanej na zajęciach tematyki, ale także uprawniają do rozpoczęcia dalszej kariery ICT.