KONKURS NAJLEPSZY GRAFIK 3D W ZST

Najlepszy projekt grafiki 3D i jednocześnie jej wydruk przedstawił: DARIUSZ PAPIERZ z klasy 2 TEI
Wyróżnione zostały również prace:
GRZEGORZA SAMSONA z klasy 1 TEL
oraz ALANA ZAŁUCKIEGO z klasy 1TI1
ZWYCIĘZCY GRATULUJEMY