„Język łaciński – a jednak żywy!”

Nasi technicy ( Marta Rzonsowska, Hubert Jęcikowski, Jan Sęk), pod koniec kwietnia, stanęli do ciężkiego pojedynku. „Podnieśli rękawicę” i podjęli się niełatwego zadania przygotowanego przez I LO i PWSZ. W ciągu 20 minut starali się napisać jak największą ilość sentencji łacińskich w języku oryginalnym, oraz w języku polskim. Później, wszyscy uczestniczyli w Uroczystej Sesji Rady Miejskiej Leszna zorganizowanej z okazji obchodów rocznicy 1050-lecia Chrztu Polski. Do reprezentantów szkoły dołączyła Dyrekcja ZST wraz z uczniami.

Obraz 316

Obraz 306

Obraz 303