Konkurs szkolny GeoFiMat 2016 (II edycja)

Konkurs odbył się 21.04.2016,  skierowany był dla uczniów klas I i II ( nie tylko spedytorów) z zakresu wiedzy geograficznej w korelacji z fizyką i matematyką.
Uczestnicy konkursu musieli wykazać się:
– umiejętnością analizowania wykresów, obliczania prędkości na początku i końcu wyprawy przedstawionej na wykresie w układzie współrzędnych
– obliczać średnią roczną temperaturę powietrza w oparciu o dane klimatyczne a także roczną amplitudę temperatury w Suwałkach
– obliczyć temperaturę powietrza na szczycie Kasprowego Wierchu, znając temperaturę w Zakopanym
– obliczyć współczynnik przyrostu rzeczywistego dla Polski w 2009r w oparciu o dane statystyczne.
Do konkursu przystąpiło 20 uczniów z klas pierwszych i drugich
Najlepsza okazała sie praca uczennicy 2TOS – Elizy Wawrzyniak która na 12 możliwych punktów uzyskała 11,5.
Drugie miejsce uzyskali uczniowie Mateusz Sumara i Eryk Kraśnier zdobywając 10punktów
9 punktów na możliwych 12 uzyskali uczniowie
Rafał Błażejewski, Marcin Wilczyński, Szymon Dopierajski
Zwycięzcom i wszystkim pozostałym uczestnikom gratulujemy!