Pożegnanie absolwentów Zespołu Szkół Technicznych

29 kwietnia uroczyście pożegnaliśmy tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Technicznych. Tradycyjnie już najlepszemu uczniowi Dyrekcja Szkoły wręczyła „Złotą Tarczę ZST” – w tym roku wyróżniono Piotra Frąckowiaka. Po raz pierwszy przyznano tytuł „Najlepszy w zawodzie”; dzięki szczodrości sponsorów zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali nagrodzeni czekiem o wartości 1000 złotych! Gratulujemy!
Artystyczną oprawę uroczystości zapewnili maturzyści oraz uczniowie klas pierwszych. Spotkanie zakończyło wręczenie absolwentom upragnionych świadectw. Teraz już tylko matura… Powodzenia.