Nadano Międzynarodowej Paraolimpiadzie w Pływaniu imię Profesora Doktora Habilitowanego Sławomira Drozdowskiego

Dnia 19 maja 2016 roku w Bibliotece Uczelnianej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie odbyło się uroczyste Seminarium poświęcone nadaniu Międzynarodowej Paraolimpiadzie w Pływaniu imienia Profesora Doktora Habilitowanego Sławomira Drozdowskiego , humanisty i naukowca obdarzonego szczególnymi wartościami etyczno – moralnymi bardzo istotnymi w jego życiu.
W uroczystości udział wzięli doktor Piotr Jóźwiak wiceprezydent Leszna, profesor doktor habilitowany Maciej Pietrzak JM Rektor PWSZ imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Podczas uroczystości wręczono dyplomy „Już Pływam” dzieciom z SOSW imienia F. Ratajczaka w Rydzynie oraz Gimnazjum Nr 7 imienia Jana Pawła II. Ponadto dyplomem uznania wyróżniono osoby szczególnie wspierające działalność LSDN, w tym jednego z nauczycieli naszej szkoły.
Przedstawiciel rodziny Mirosław Drozdowski brat Profesora Sławomira Drozdowskiego odebrał Uchwałę Zarządu Leszczyńskiego Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym w sprawie ustanowienia nadania Międzynarodowej Paraolimpiadzie w pływaniu imienia profesora doktora habilitowanego Sławomira Drozdowskiego za wyjątkowe zasługi położone w działalności statutowej Leszczyńskiego Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym, naukowej, wydawniczej. W drugiej części uroczystości doktor Roman Celka prezentował ,, Działalność naukową dyrektora instytutu wychowania fizycznego PWSZ w Lesznie prof. dra hab. Sławomira Drozdowskiego” oraz film pt. „ Życie rodzinne profesora doktora habilitowanego Sławomira Drozdowskiego.
Prezentację pt. ,,Profesor doktor habilitowany Sławomir Drozdowski- humanista i naukowiec” przedstawił doc. dr Władysław Nowociński.
Seminarium podsumowała prof. dr hab. Krystyna Cieślik dyrektor Instytutu Zdrowia i Kultury Fizycznej PWSZ im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie.
Prezes Leszczyńskiego Stowarzyszenia Dzieciom Niepełnosprawnym doc. dr Władysław Nowociński serdecznie podziękował uczestnikom seminarium za udział w uroczystości nadania „Międzynarodowej Paraolimpiadzie w Pływaniu im. Prof. dra hab. Sławomira Drozdowskiego”.