Rekrutacja – terminy przyjmowania podań.

W poniedziałek  6 czerwca, podania o przyjęcie do szkoły do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017 przyjmujemy od godziny 7.30-18.30, w czwartek 9 czerwca od godziny 7.30-17.00 w pozostałe dni od 7.30-15.30.