Dzień Edukacji Narodowej w ZST

Vivat Koniorlandia!

Te słowa zakończyły uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole. Były – jak zwykle – życzenia i kwiaty dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły. Zgodnie z tradycją w tym dniu ślubowanie złożyli uczniowie klas pierwszych – w ten sposób zostali przyjęci do szkolnej społeczności. Przyrzeczenie to niezwykle uroczysty moment, a zważywszy na patrona szkoły – przebiega ono z elementami ceremoniału wojskowego. Po ślubowaniu uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Następnie zebrani przenieśli się w krainę… baśni i odbyli podróż do Koniorlandii, gdzie władzę sprawuje królowa Reneta I. W pełnym humoru przedstawieniu udział wzięli nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, którzy w tym roku szkolnym rozpoczęli pracę w ZST. Pewne podobieństwa i aluzje były – rzecz jasna – absolutnie przypadkowe…

Nie możemy wyświetlić tej galerii.
fot: AR