Wybory – ogłoszenie

W dniu 19 października 2016r. odbyły się wybory Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
Komisja skrutacyjna w składzie:
przewodniczący mgr inż. Sławomir Wolski
członek Marta Rzonsowska
członek Robert Wesołek
członek Amadeusz Kucharczyk
po przeliczeniu głosów ogłasza co następuje…

Oddano 398 głosów co stanowi około 85% frekwencję.
Ilość głosów ważnych 378
Ilość głosów nieważnych 20
Na kandydatów oddano następującą ilość głosów:
Hubert Jęcikowski 71 18,8%
Radosław Kaźmierczak 163 43,1%
Krzysztof Szczepański 144 38,1%

Zgodnie z wyborem uczniów Naszej Szkoły Przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Technicznych im.55 Poznańskiego Pułku Piechoty w Lesznie został od dnia 25.10.2016r Radosław Kaźmierczak.

Przewodniczący zaprasza do współpracy wszystkich chętnych.