XV Międzynarodowa Paraolimpiada w Pływaniu dzieci i młodzieży Regionu leszczyńskiego

27 października 2016 roku w Środowiskowej Pływalni Edukacyjnej w Lesznie odbyła się jubileuszowa XV Międzynarodowa Paraolimpiada w Pływaniu dzieci i młodzieży Regionu leszczyńskiego realizujących swoje prawo do aktywnego uczestnictwa w życiu sportowym w charakterze zawodników oraz korzystania z ogólnie dostępnych obiektów sportowych. Tradycyjnie już w zawodach uczestniczyli goście z zaprzyjaźnionej szkoły GBV Guben. Uczniowie naszej szkoły byli odpowiedzialni za obsługę medialną imprezy jak również prowadzenie nadzoru i administrowanie zapleczem technicznym imprezy w kontekście rejestracji uczestników, obliczania punktów, czy też drukowania dyplomów.

Zapraszamy do krótkiej galerii z imprezy. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie facebook:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013510212493