Jeden za wszystkich wszyscy za jednego!

paczka16
Pod tym hasłem już po raz kolejny włączamy się w akcję „Szlachetna Paczka”. W tym roku chcemy wesprzeć panią Teresę, która samotnie wychowuje 11 letniego syna. Od dwóch lat nie może znaleźć stałej pracy. Rodzinie nie zawsze starcza pieniędzy na podstawowe potrzeby, dlatego prosi przede wszystkim o żywność (trwałą), środki czystości, odzież i buty dla Adama. Potrzebny jest też o stół, przy którym mogliby spożyć wigilię (może być używany, ale w dobrym stanie).
Wszystkich chcących okazać serce potrzebującym – a wierzymy, że takich osób w społeczności ZST nie brakuje – zapraszamy do udziału w akcji i prosimy o pomoc finansową, w ramach której zostaną zakupione potrzebne artykuły, lub o wsparcie materialne.
Szczegółowych informacji udziela pedagog szkolny. Wszelkie dary można składać w gabinecie pedagoga do 6 grudnia br.