Konkurs geograficzno-matematyczny
3 Stycznia 2017r o godz. 9:50
w świetlicy szkolnej odbędzie się III edycja szkolnego konkursu geograficzno-matematycznego – „Podróże geografii z matematyką”.
Tym razem przygotowujemy:
1. Współrzędne geograficzne,
2. Ruchy Ziemi
3. Rachubę czasu i jego rodzaje
4. Obraz Ziemi na mapie
5. Przedstawienie informacji geograficznych na mapach.
6. Elementy pogody
7. Strefy klimatyczne Ziemi
Zapraszamy do udziału uczniów klas pierwszych.
Zgłaszać można się u Kacpra Skrzypczaka i Łukasza Dryji z klasy III TOS
Organizator: Danuta Andrzejewska z klasą III TOS