Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego

Dnia 8 grudnia 2016 roku w ZST w Lesznie odbył się I etap Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Organizatorami konkursu są Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT i Dział Spraw Studenckich WAT. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje minister właściwy ds. edukacji narodowej i Rektor WAT. Jedenaście osób z klas: 4TI, 4TM, 3TI, 4TS i 4ESO przystąpiło do rozwiązania 20 zadań zamkniętych z matematyki na poziomie rozszerzonym. Do II etapu, który odbędzie się 17 marca 2017 roku w WAT zakwalifikowali się uczniowie: Maciej Gabriel z 4TI i Krzysztof Łukaszyk z 4TM.
GRATULACJE!