Praktyki w Politechnice Poznańskiej 21.11. – 02.12.2016 roku.

Kolejne grupy uczniów z naszej szkoły wzięły udział w praktykach zawodowych w Politechnice Poznańskiej. W dniach od 21 listopada do 2 grudnia uczniowie klas III i IV technikum mechatronicznego i informatycznego brały udział w zajęciach zorganizowanych w ramach projektu „Czas Zawodowców Bis”. Podczas zajęć uczniowie  programowali sterowniki mikroprocesorowe i PLC, manipulatory robotów, testowali działanie różnego rodzaju czujniki używane w mechatronice,  silniki prądu stałego i krokowe,  konfigurowali i robili pomiary przykładowych obwodów elektrycznych i elektronicznych jak również budowali sieci, konfigurowali połączenia VoIP, tworzyli stronę www postawioną na lokalnym serwerze, spawali światłowody, dokonywali różnorakich pomiarów. Zajęcia stanowiły dobrą lekcję praktycznego posługiwania się komponentami mechatronicznymi i narzędziami informatycznymi. Potwierdzeniem pięciodniowej, skutecznej pracy był dyplom z indywidualną oceną każdego uczestnika i tematyką szkolenia.