Wojskowa Akademia Techniczna – konferencja naukowa

21 lutego br. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie odbyła się konferencja naukowa będąca wynikiem współpracy trzech leszczyńskich placówek: Zespołu Szkół Technicznych, Zespołu Szkół Elektroniczno – Telekomunikacyjnych i Zespołu Szkół Ekonomicznych z Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie. Konferencja skierowana była do młodzieży wszystkich szkół ponadgimnazjalnych w Lesznie. Wykłady na temat: Co dzieje się podczas zderzenia samochodu? oraz Kryptologia od starożytności do współczesności, wygłoszone przez przedstawicieli Wojskowej Akademii Technicznej, cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów. Zaciekawienie wzbudziła również bogata oferta uczelni – kierunki w zakresie kształcenia wojskowego i cywilnego. W naszej szkolnej filmotece w ramach naukowego patronatu WAT dr inż. Mariusz Wierzbowski zaprezentował wykład na temat zastosowania algorytmów inteligencji obliczeniowej w nowoczesnych rozwiązaniach urządzeń technicznych. Dla wielu z nas to była prawdziwa naukowa uczta.