Podziękowania za udział w akcji „Miejski Dzień Profilaktyki”

Szanowna Pani Dyrektor, składam na Pani ręce serdeczne podziękowania za udział nauczycieli i uczniów z prowadzonej przez Panią szkoły w akcji pn „Miejski Dzień Profilaktyki”.
Dziękujemy za ogromne zaangażowanie w przygotowanie ciekawej i interesującej ekspozycji, która spotkała się z wielkim zainteresowaniem oraz uznaniem uczestników.
Gratuluję świetnej i otwartej na działania kadry nauczycieli, jak również zdolnych i zdyscyplinowanych uczniów.
Mając na uwadze, jak istotna edukacja zdrowotna naszych dzieci i młodzieży dziękuję za pomoc w propagowaniu zdrowych form spędzania wolnego czasu oraz liczę na dalszą współpracę.

Z poważaniem
I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA LESZNA
Adam Mytych

Obraz 001