Współpraca w zakresie kreowania wizerunku szkolnictwa zawodowego

MPEC Leszno sp. z.o.o. List intencyjny. Mając na uwadze obustronne korzyści płynące z wzajemnych relacji Strony wyrażają chęć wzajemnej współpracy w zakresie kreowania wizerunku szkolnictwa zawodowego.
mpec