“Najlepszy w zawodzie” 2017

Podczas uroczystości pożegnania klas maturalnych w ZST już po raz drugi przyznano tytuł „Najlepszy w zawodzie”. Dzięki szczodrości sponsorów zwycięzcy w poszczególnych kategoriach zostali nagrodzeni czekiem o wartości 1000 złotych!
Nagrodzeni zostali:
technik pojazdów samochodowych – Jonasz Izdebski
technik informatyk – Natalia Wojtkowiak
technik technologii odzieży – Marta Knop
technik spedytor – Dominik Zmysłowski
Serdecznie gratulujemy!
n_IMG_0918
n_IMG_1040