Pożegnanie klas maturalnych w ZST

28 kwietnia 2017 roku szkoły ponadgimnazjalne żegnały swoich maturzystów. W uroczystym pożegnaniu klas maturalnych w Zespole Szkół Technicznych udział wzięli zaproszeni goście, nauczyciele, uczniowie klas młodszych oraz uczniowie kończący szkołę. Edukację w naszej szkole zakończyli uczniowie czterech klas technikum.
Dyrektor szkoły wraz z nauczycielami wręczyli nagrody książkowe i finansowe – zarówno za wyniki w nauce, jak również za pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego, osiągnięcia sportowe czy reprezentowanie placówki w konkursach i olimpiadach.
W trakcie uroczystości najlepszej absolwentce szkoły Natalii Wojtkowiak wręczono Złotą Tarczę, która ukończyła technikum z wyróżnieniem.
Wręczono także nagrody w kategorii Najlepszy w Zawodzie :
technik pojazdów samochodowych – Jonasz Izdebski
technik informatyk –Natalia Wojtkowiak
technik technologii odzieży – Marta Knop
technik spedytor – Dominik Zmysłowski

W dalszej części akademii miały miejsce występy artystyczne przygotowane przez uczniów szkoły.