KONFERENCJA W ŁODZI

Dnia 13.06.2017r. nauczycielki przedmiotów zawodowych z zakresu odzieżownictwa brały udział w  konferencji inaugurującej działalność Rady ds. Kompetencji – Przemysł Mody i Innowacyjne Tekstylia, która odbyła się w Hotelu Holiday INN w Łodzi.

W konferencji uczestniczyły Szkoły Przemysłu Mody z całej Polski, uczelnie wyższe związane z branżą odzieżową, tekstylną i skórzaną, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele ministerstw i władz samorządowych.

Spotkanie było bardzo interesujące pod względem tematyki.

Przemysł mody bardzo potrzebuje specjalistów. Stąd na wstępie Hanna Gajos – dziennikarka, wydawca, krytyk mody – zaprezentowała dekalog – 10 głównych powodów,  dla których warto zdobyć zawód w przemyśle mody i innowacyjnych tekstyliach. Zaprezentowały się Szkoły Przemysłu Mody, które miały największy nabór w roku szkolnym 2016/2017 – Gdańsk, Warszawa i Poznań. Ścieżki kariery zawodowej zaprezentowali przedstawiciele wyższych  uczelni – Politechnika Łódzka, ASP Łódź, Viamoda, a także przedsiębiorcy z firm odzieżowych, tekstylnych i skórzanych. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej  przygotowała foldery – przedstawiła  możliwości kształcenia na nowym kierunku Włókiennictwa – Moda i Projektowanie Tekstyliów. Podsumowano Ogólnopolską Olimpiadę z zakresu projektowania i wytwarzania wyrobów odzieżowych. Zaprezentowano Program EDTEX ze środków UE ERASMUS + jako przykład ponadnarodowej współpracy szkół i organizacji przedsiębiorców działających w branży odzieżowej, tekstylnej i skórzanej, możliwość dobrych praktyk. Wskazano alternatywne ścieżki edukacji – „Ciekawe szycie”, „Ultramaszyna”. Był też czas na dyskusje, wymianę doświadczeń, nawiązanie znajomości, które dają możliwości realizowania projektów modowych, warsztatów, uczestniczenia  w ciekawych przedsięwzięciach, konkursach, co sprawi, że nauczanie będzie ciekawsze, a konsekwencją tego będzie większe zainteresowanie młodzieży podjęciem nauki i pracy związanej z przemysłem mody.

Podsumowaniem niech będzie hasło, które padło z ust Pani Hanny Gajos na początku konferencji:

Moda – spotkanie marzeń z technologią.

IMG_1780

IMG_1770