Spotkanie informacyjne uczniów klas pierwszych

Spotkanie informacyjne uczniów klas pierwszych z wychowawcami odbędzie się 1 września 2017 roku o godzinie 9.00