Jestem SMART – nie FONO

W poradni Centrum Profilaktyki AKADEMIA ZDROWIA w Lesznie, ul. Średnia 11, realizowany jest program Jestem SMART – nie FONO. W ramach programu udzielana jest pomoc dzieciom i młodzieży zagrożonej e-uzależnieniami, nadużywającym urządzeń takich, jak telefon, tablet, komputer. Interwencja polega na diagnozie stylu używania e-urządzeń, ocenie ryzyka uzależnienia oraz realizacji programu terapeutyczno-profilaktycznego w formie 10 indywidualnych spotkań z uczniem oraz spotkaniach z rodzicami.

Udział jest bezpłatny, program dofinansowywany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostającego w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Zgłoszenia pod nr tel. 663 519 564 lub 695 933 132
Liczba osób, które mogą zostać objęte programem jest ograniczona.