Konkurs fotograficzny auf Deutsch „Szkoła w obiektywie”

Robisz świetne zdjęcia? Chcesz pokazać je innym? Chcesz zdobyć dobre oceny z j.niemieckiego 😉 ?

Ten konkurs jest dla Ciebie!!!

Ważne:

  • Wywołaj zdjęcie nt. życia w szkole w formacie 10x15cm
  • Dołącz na kartce A4 opis tego zdjęcia w j.niemieckim ( min.10zdań)
  • Opis zdjęcia przygotuj w czasie przeszłym Perfekt
  • Masz czas do 16.10
  • Przynieś pracę konkursową p.Kolan lub p.Pietrzak

 

Każdy może zgłosić jedną pracę!

Jury ocenia walory artystyczne oraz treść opisu!

Najlepsze prace stworzą galerię na gazetce szkolnej!