„Austauschlabor” – Laboratorium wymiany

W dniach 6 i 7 listopada w Berlinie odbyło się „  Laboratorium Wymiany 2017 ”- drugi kongres polsko- niemieckiej wymiany szkolnej. W konferencji wzięło udział ponad 200 nauczycieli oraz innych przedstawicieli organizacji ds. polsko- niemieckiej współpracy  młodzieży (PNWM).

Celem kongresu było budowanie trwałych relacji pomiędzy partnerskimi szkołami, wymiana dotychczasowych doświadczeń oraz nawiązanie nowych kontaktów. Podczas dwudniowej konferencji mieliśmy możliwość udziału w różnych dyskusjach i warsztatach tematycznych. Poznaliśmy przykłady „dobrych praktyk” oraz sposoby budowania właściwych relacji między krajami partnerskimi  .

Poza warsztatami projektowo- konstrukcyjnymi wysłuchaliśmy również kilku wykładów na temat  możliwości wykorzystania tabletów i  smartfonów, różnorodności, mowy nienawiści, partycypacji młodzieży i historii. Konferencja zakończyła się prezentacją polsko- niemieckiego podręcznika do nauczania historii „Europa- nasza historia”.

Udział w konferencji   umożliwił nam nawiązanie nowych kontaktów , wzbogacenie własnego warsztatu pracy i poszerzył wiedzę dotyczącą tworzenia projektów międzykulturowych.

 

                                                                                                                                Katarzyna Kolan

                                                                                                                                Krzysztof Szczepański

Galeria zdjęć: