Rekolekcje szkolne – dzień pierwszy

W piątek 3 listopada br. uczniowie naszego technikum uczestniczyli w pierwszym dniu rekolekcji szkolnych. Tegoroczna formuła rekolekcji obejmuje trzy dni, przeżywane jednak nie ciągle, lecz w odstępach czasowych – w listopadzie, grudniu i marcu.

Pierwszego dnia w małej sali gimnastycznej wystąpili aktorzy ewangelizacyjnego Teatru „Droga” im. Jana Pawła II z Poznaniu, którzy dali spektakl zatytułowany „MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY”. Tematem sztuki były rozterki i dylematy dwojga studentów pierwszego roku, którzy z małej rodzinnej miejscowości trafiają do nieznanego im wcześniej świata, jakim jest miasto akademickie i środowisko młodzieży studenckiej. Zderzenie z nową rzeczywistością rodzi w nich pytania: Czy warto budować relacje koleżeńskie i partnerskie w oparciu o zachowanie czystości przedmałżeńskiej, czy też lepiej odrzucić tradycyjne wartości? Widzowie obserwując zmagania się głównych bohaterów mogli sami skonfrontować swoje przekonania z tym, co proponuje nauczanie Jezusa i Kościoła. Po przedstawieniu aktorzy poprowadzili rozmowę z uczniami i dali świadectwo swojej wierności przykazaniu „Nie cudzołóż”. Wskazywali na zagrożenia płynące ze swobody obyczajowej, jaka w wielu przestrzeniach proponowana jest przez współczesny świat. Argumenty, które przytaczali, nie ograniczały się jedynie do wymiaru duchowego czy religijnego, ale opierały się również o psychologię czy socjologię. Poprzez przykłady z własnego życia pokazali, że ostatecznie warto walczyć z własnymi słabościami oraz zawierzyć swoją młodość i swoją przyszłość Jezusowi.