„Śpiewać każdy może !”. A nawet powinien …

Z okazji Święta Niepodległości uczniowie oraz nauczyciele spotkali się na sali gimnastycznej, aby wspólnie przypomnieć sobie najbardziej znane pieśni patriotyczne. Rozpoczęliśmy Hymnem Narodowym (w pełnej wersji, czyli 6 zwrotek), a następnie zabrzmiały: „Rota” oraz „My, Pierwsza Brygada”.

Spotkanie takie stało się już w naszej szkole tradycją. Z roku na rok uczniowie coraz śmielej ( i – co ważne – głośniej) uczestniczą w tym spotkaniu.

Choć w ten sposób oddać możemy cześć tym, dzięki którym spełniły się marzenie kilkunastu pokoleń Polaków. Marzenie, aby nasz kraj odzyskał niepodległość.

99 lat temu marzenie się to ziściło.

Zapraszamy do galerii !