(TY)DZIEŃ PROFILAKTYKI

Od 13 do 16 listopada trwał w naszej szkole „(Ty)dzień Profilaktyki”, w tym roku poświęcony istotnemu problemowi społecznemu: postawom młodych ludzi wobec alkoholu. Klasy uczestniczyły w spotkaniach ze specjalistami na co dzień zajmującymi się tymi zagadnieniami. Dla uczniów klas trzecich przeznaczone było spotkanie, podczas którego omówiono problem picia alkoholu oraz jego skutków dla kierowców.  Uczniowie klas pierwszych skupili się na zagrożeniach, jakie niesie sięganie przez młodych ludzi po alkohol.

Natomiast dla klas drugich przeznaczony był występ Gabriela Fleszara pod hasłem „Wolności oddać nie umiem”  .(http://www.leszno24.pl/Gabriel_Fleszar_o_uzaleznieniach_,36742.html )

Te interesujące przedsięwzięcia z pewnością wywołały u młodzieży bardziej refleksyjne  spojrzenie na problem alkoholu, własną postawę i styl życia.