Konkurs Matematyczny im. gen. Sylwestra Kaliskiego

12 grudnia 2017 roku w ZST w Lesznie odbył się I etap Konkursu Matematycznego im. gen. Sylwestra Kaliskiego. Organizatorami konkursu są Instytut Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki WAT i Dział Spraw Studenckich WAT. Honorowy patronat nad Konkursem sprawuje minister właściwy ds. edukacji narodowej i Rektor WAT. Uczniowie klas 4TI, 4TLM i 3TI przystąpili do rozwiązania 20 zadań zamkniętych z matematyki na poziomie rozszerzonym. Najwyższy wynik osiągnęli uczniowie klasy 4TI: Dawid Buchowski i Paweł Guzek.