Odwiedziny firmy ENEA Serwis oraz GPZ Leszno-Wschód w Gronówku

Zawód technika elektryka wymaga wiedzy na temat sieci elektroenergetycznej wysokich napięć WN i najwyższych napięć NN. W celu przybliżenia pracy elektroenergetyka uczniowie klasy III i IV technikum elektrycznego udali się na wycieczkę zawodoznawczą do siedziby ENEA Serwis w Gronówku. Po zapoznaniu ze strukturą organizacyjną firmy uczniowie zwiedzili warsztaty transformatorowe, gdzie naprawia się uszkodzone transformatory i gdzie znajduje się magazyn transformatorów elektroenergetycznych dla całej Wielkopolski.

Następnie udostępniono nam do zwiedzania otwartą stację energetyczną, gdzie schodzą się dwie linie elektroenergetyczne 220kV z Polkowic i Plewisk, które zasilają północno-wschodnią część byłego województwa leszczyńskiego oraz większe zakłady pracy, np. LFP. Uczniowie zapoznali się z praktycznym zastosowaniem urządzeń WN takich jak: autotransformatory NN/WN (220/110kV), odłączniki, wyłączniki, rozłączniki, uziemniki, ograniczniki przepięć, przekładniki prądowe i napięciowe. Zwiedzaliśmy budynek nastawni GPZ, gdzie znajduje się sterownia urządzeniami stacji (również wyłączona z użytku) oraz rozdzielnica SN. Dowiedzieliśmy się również o budowie całkowicie nowej stacji elektroenergetycznej, która ma być postawiona tuż obok aktualnie działającej. Po zwiedzaniu fabryki kabli TELEFONIKA, poznaniu nowoczesnych metod połączeń WAGO, zapoznaniu się z techniką wysokich napięć w GPZ Gronówko kolejnym etapem zdobywania wiedzy zawodowej będzie wycieczka do fabryki aparatów elektrycznych, rozdzielnic.