OTWARTA LEKCJA BADMINTONA DLA NAUCZYCIELI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

Dnia 13 grudnia 2017 roku w naszej szkole – Zespole Szkół Technicznych – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego odbyła się lekcja otwarta na temat „Badminton w szkole – podstawy metodyki nauczania”, którą dla nauczycieli wychowania fizycznego leszczyńskich szkół poprowadzili nasi nauczyciele Pan Renato Kaźmierczak i Pan Mariusz Rakowicz.

Zajęcia były prowadzone na zlecenie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie w obecności doradcy metodycznego Pani Agaty Sadowskiej w ramach sieci współpracy nauczycieli oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem.

Dwunastu uczestniczących w zajęciach nauczycieli poznawało tajniki tej gry. Uczyli się podstaw gry w badmintona, począwszy od gier i zabaw z lotką i rakietką, po pierwsze zagrania, które stosuje się w nauczaniu tej gry. Ćwiczyli także technikę poruszania się po korcie, która jest bardzo ważna na początkowym etapie nauczania.

Były to pierwsze tego typu zajęcia z badmintona dla nauczycieli wychowania fizycznego w Lesznie. Zainteresowanie tą widowiskową grą w naszym mieście jest coraz większe, tak więc zapewne kolejne otwarte lekcje przed nami, tak aby każdy z nauczycieli wychowania fizycznego mógł uatrakcyjniać swoje zajęcia z dziećmi i młodzieżą w swojej szkole.