ODZYSKALIŚMY NASZE IMIĘ

Od 2006r nasza szkoła nosi imię 55 Poznańskiego Pułku Piechoty, w związku z połączeniem szkoły i Centrum Kształcenia Praktycznego utraciliśmy je.

Rada Miejska Leszna w dniu 30 listopada 2017r. podjęła uchwałę o nadaniu imienia 55 Poznańskiego Pułku Piechoty nowej placówce.
W piątek 19.01.2018r odbyła się uroczystość wręczenia aktu nadania imienia naszej szkole. Data nie została wybrana przypadkowo, to właśnie 19 stycznia 1919 roku powstał 1 Pułk Strzelców Wielkopolskich, który przemianowano później na 55 Poznański Pułk Piechoty.

Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas wiceprezydent Miasta Leszna- Piotr Jóźwiak, przewodniczący Rady Miejskiej Leszna – Sławomir Szczot, naczelnik Wydziału Edukacji- Lucjan Rosiak, przewodniczący Komisji Edukacji- Krystian Maćkowiak, radny- Kazimierz Jęcz, przedstawiciel leszczyńskiej jednostki wojskowej – porucznik Kamila Szostak oraz przewodnicząca Rady Rodziców- Justyna Przewoźna.

Uczniowie przedstawili zarys historii pułku oraz scenkę inspirowaną jego losami i poezją Z. Herberta. Na zakończenie uroczystości wręczono uczestnikom konkursu wiedzy o prawie wyborczym „Wybieram wybory- wybory samorządowe” nagrody sponsorowane przez organizatora konkursu, czyli Państwową Komisję Wyborczą i Krajowe Biuro Wyborcze.