Konferencja Pracodawców Regionu Leszczyńskiego

W miniony wtorek, 30 stycznia, mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli pracodawców z Leszna i okolic.
W Konferencji wzięli również udział: p. Adam Mytych – wiceprezydent Miasta Leszna, p. Lucjan Rosiak – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Leszna, p. Leszek Kaszuba – wiceprezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, p. Tomasz Wika – dyrektor Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej, p. Krystian Maćkowiak – przewodniczący Komisji Edukacji Rady Miejskiej, p. Agnieszka Kociałkowska z Biura Pełnomocnika Rektora ds. Studiów Dualnych i Karier Zawodowych PWSZ w Lesznie oraz dyrektorzy leszczyńskich szkół ponadpodstawowych.
Celem spotkania było omówienie warunków współpracy między pracodawcami a szkołami, której efektem będzie promocja kształcenia zawodowego oraz zachęcenie młodzieży do pracy na naszym lokalnym rynku pracy.
Dziękujemy wszystkim Prelegentom oraz pozostałym Gościom za przyjęcie naszego zaproszenia i wzięcie czynnego udziału w dyskusji.
Liczymy na to, że Konferencja Pracodawców Regionu Leszczyńskiego na stałe wpisze się w kalendarz szkolnych wydarzeń i w przyszłym roku spotkamy się ponownie.