Praktyki spedytorów na Politechnice Poznańskiej

W dniach 5-9 marca 2018 roku grupa spedytorów z klasy 3TOS uczestniczyła w wyjazdowych zajęciach na Politechnice Poznańskiej w ramach projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego 2014+. Dwudziestu uczniów pod opieką wychowawcy p. Anny Dubisz-Grzelak oraz p. Katarzyny Wyrwińskiej miało możliwość zapoznać się z zasadami funkcjonowania projektu oraz formami wsparcia młodzieży w ramach prowadzonych działań.
Uczniowie podczas zajęć poznali zasady funkcjonowania programów Comax, Comarch Optima ERP, Flexsim oraz Planner. Z wykorzystaniem ww. oprogramowania realizowali zadania oparte na automatycznej identyfikacji – programowali znaczniki i bramki RFID, sporządzali dokumentację magazynową, projektowali etykiety logistyczne, realizowali zadanie transportowe (planowanie tras, kosztorysowanie). Zaliczenie projektu polegało na zaprojektowaniu przedsiębiorstwa w określonej branży – otwarcie działalności gospodarczej, opracowanie strategii przedsiębiorstwa, dobór wyposażenia technicznego, biznesplan.
Poza sporą dawką wiedzy oczywiście znalazł się również czas na integrację uczniów, wspólne wypady na miasto ( chłopcy nie mogli odpuścić meczów Ligii Mistrzów ), kino, wieczór karaoke, itp.