SZKOŁA MŁODYCH PATRIOTÓW

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła brała udział w projekcie edukacyjnym „ Szkoła młodych patriotów”, organizowanym przez Studium Prawa Europejskiego. Celem konkursu było szerzenie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych w kontekście historii państwa i narodu polskiego.
Zadania konkursu:
1. Przeprowadzenie konwersatoriów pt. „Patriotyzm na co dzień. Co dla mnie oznacza bycie patriotą”.
2. Przygotowanie plakatu „100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości”.
3. Przeprowadzenie sondażu wśród uczniów, nauczycieli, mieszkańców miejscowości nt. postaw patriotycznych oraz roli patriotyzmu
lokalnego.
4. Przeprowadzenie ogólnoszkolnego konkursu wiedzy pt. „Historia Polski a patriotyzm”.
5. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu recytatorskiego o tematyce patriotycznej.
6. Zorganizowanie ogólnoszkolnego konkursu pieśni patriotycznych.
7. Przygotowanie Kodeksu Postaw Patriotycznych.
8. Motyw „małe ojczyzny w literaturze” – przygotowanie prac pisemnych.

Zrealizowaliśmy wszystkie zadania i obecnie czekamy na przyznanie certyfikatu SZKOŁY MŁODYCH PATRIOTÓW