Zakręcona Akcja Stowarzyszenia PL18

Po raz kolejny włączamy się do Zakręconej Akcji Stowarzyszenia PL18 i zbieramy nakrętki PET na rzecz Mikołaja Leśniewicza.

Mikołaj urodził się z zespołem Downa, oraz wieloma ciężkimi wadami wrodzonymi. Przeszedł kilka poważnych operacji. Pierwszy rok spędził w szpitalach na licznych kontrolach u specjalistów . Każda
infekcja kończyła się kolejnym długim pobytem w szpitalu. Obecnie chłopiec ma 7 lat i uczęszcza na zajęcia sensoryczno-motoryczne mające mu pomóc w rozwoju, aby mógł zacząć funkcjonować w codziennym życiu. Uczęszcza również do ośrodka rewalidacyjno-edukacyjnego gdzie podjął nauczanie przedszkolne. Na chwilę obecną wymaga codziennej rehabilitacji, gdyż z powodu obniżonego napięcia mięśniowego nie potrafi jeszcze samodzielnie funkcjonować. Zaczyna już stawiać pierwsze kroki, jednak wciąż wymaga dużej pracy specjalistów ruchowych i logopedy. Zajęcia te są bardzo kosztowne.

Każdy z nas może pomóc Mikołajowi – wystarczy, że będziemy zbierać nakrętki PET ( po napojach, sokach, płynach itp.). Zebrane nakrętki można przynieść 15 września na leszczyński festyn Organizacji Pozarządowych, który odbędzie się przy stadionie im. A. Smoczyka lub do szkoły, gdzie wspólnie zebrane nakrętki przekażemy Fundacji PL18. Łącząc siły możemy więcej.